Barn i Föräldrars Fokus

Barn I Föräldrars Fokus är en kort föräldrautbildning som vänder sig till föräldrar som separerat.

BIFF har som mål att öka din medvetenhet om vad som gynnar ditt barns utveckling och öka tilltron till din egen föräldraförmåga och betydelse. Utbildningen vill hjälpa dig att utveckla färdigheter som gör det möjligt för dig att sätta ditt barns behov i fokus.

Mammor och pappor träffas vid tre tillfällen i separata grupper. Utbildningen är på kvällstid och är kostnadsfri.

De tre träffarna har följande teman:

  • Förändringar för barnet
  • Barnkonventionen, barnets släktträd och anknytningsteori
  • Barnets utvecklingsfaser och kommunikation

Vi som arbetar med BiFF är socionomer anställda inom Staffanstorps kommun och har lång erfarenhet av att träffa föräldrar och familjer i svåra situationer.

Till hösten startar vi en BiFF-grupp. Tre måndagar kommer vi att träffas kl 17.00-19.30 med start den 6 oktober och därefter den 20 oktober och avslutning den 3 november.

Vi träffas i Fältgruppen och Fenix lokaler, Valhallavägen 16 (i centrum av Staffanstorp).

Vill Du delta i utbildningen kan du anmäla dig nedan;

http://simplesignup.se/event/47629

Har ni frågor ta gärna kontakta via mejl eller telefon

Else Holm, biff@staffanstorp.se,
0703-385750