Eldningsförbud i område Syd

Brasa Foto:Tiago Cabral från flickr.com

Den senaste tidens varma och torra väderlek har medfört att det är mycket eller extremt torrt. Därför råder nu eldningsförbud i följande geografiska område; Eslöv, Lund, Malmö, Staffanstorp, Lomma, Sjöbo, Simrishamn, Skurup, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Kävlinge, Skurup och Burlövs kommuner.

Beslutet är taget på delegation i aktuella kommuner. Beslutet gäller från 2014-07-23 tills annat meddelas. Förbudet omfattar eldning utomhus.
Fasta godkända grillplatser samt utomhusgrillar i trädgårdarna får användas med försiktighet och under eget ansvar.

För mer information kontakta inrebefälet vid RC-Syd på telefon 046-540 51 12 eller Räddningschef i Beredskap, räddningsområde Skåne Syd (0705-13 41 99)

Du är även välkommen att kontakta din lokala räddningstjänst för mer info om de lokala förutsättningarna.
Ytterligare information om brandriskprognoser: