Kraftiga regn och översvämningar

Kraftiga regn ökar riskerna för källaröversvämning. Det går aldrig att skydda sig helt mot källaröversvämning. Det finns dock en hel del som kan göras för att minimera och förebygga riskerna.

Läs mer

Ledningsrenovering i Författarbyn

Staffanstorps kommuns VA-verk kommer att utföra ledningsrenovering av vatten och avloppsledningsnätet i Författarbyn i Staffanstorp. Renoveringen kommer att utföras i flera etapper. Första etappen kommer att påbörjas i början av augusti 2014 och beräknas vara slutförd i januari 2015.

Läs mer