Kraftiga regn och översvämningar

Kraftiga regn ökar riskerna för källaröversvämning. Det går aldrig att skydda sig helt mot källaröversvämning. Det finns dock en hel del som kan göras för att minimera och förebygga riskerna.

VA-verket lägger ned mycket arbete på att successivt förbättra avloppsnätet. Det går dock aldrig att helt eliminera riskerna för källaröversvämning. Här hittar du råd och fakta om hur du kan gå tillväga för att minimera och förebygga riskerna.

För att förebygga källaröversvämning finns exempelvis manuella avstängningsbara och självstängande golvbrunnar som kan stå emot vattentryck. Det finns även backventiler som skyddar mot att vatten tränger in från gatuledningen. Vi har fler tips och fakta i vår broschyr.

Om du behöver avfuktare vänd dig till ditt försäkringsbolag.

Tips

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämningsdrabbade lokalerna. Se dock till så att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga saker.
 • Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Kontakta ditt försäkringsbolag. De kan hjälpa till med skadereglering och saneringsåtgärder i det akuta skedet.

Du som har blivit drabbad och informerat eller anmält detta till kommunen, kommer att kontaktas av kommunen för att boka tid för besiktning.

Vad har vi gjort?

Va-verket har de senaste sju åren utfört förbättrande åtgärder i Va-systemet för ca 150 miljoner kronor bland annat.

 • Dagvattenpumpstation
 • Renovering av ledningar i Trädgatorna
 • Ombyggnation av sex stycken spillvattenpumpsationer
 • Nybyggnation av pumpstation vid Borggårdsallé
 • Renovering av ledningar i Borggårdsallé och ledningarna från Kyrkheddinge mot Staffanstorp
 • Nytt spillvattenmagasin i Hjärup

Pågående arbete

 • Filmning av ledningsnätet pågår ständigt för att upptäcka fel och brister, exempelvis trädrötter, som kan försvåra flödet.
 • Efter filmning av ledningsnätet har fel och brister upptäckts som kommer att åtgärdas i framtiden.
 • Höjeå. Staffanstorp samarbetar med Lomma och Lund, för att hitta lösningar på gemensamma problem i ån.
 • Arbetet med att spåra och åtgärda tillskottsvatten (det vatten som inte ska tillföras spillvattennätet) fortsätter i både Staffanstorp och Hjärup.
 • Ledningsrenovering påbörjas i Författarbyn.

Vart vänder jag mig:

SOS-Alarm måndag – fredag mellan klockan 17.00 – 8.00 samt lördag-söndag och helgdagar 040-676 93 76

Medborgarkontoret vardagar 8.00 – 17.00, med reservation för sommartider vecka 26 – 33 då de stänger klockan 16, 046-25 11 00.

Vid skador på byggnader och dylikt kontakta ditt försäkringsbolag.