Staffanstorp har hittills i år ökat med 164 personer

Medborgare Foto och licens:SCB

Vid årets början var vi 22 672 invånare och har vid halvårsskiftet ökat till 22 836 invånare. Återigen fler invånare än någonsin!

Kraftigaste månadsvisa ökningen hittills, + 40 personer i juni månad. Födelseöverskottet är juni högre än tidigare och invandringsöverskottet är på ”normal nivå”, medan inrikes flyttningsöverskott återigen är positivt, + 12 personer. Se tabell från SCB här!

Befolkningen i Staffanstorps kommun var vid årsskiftet 2013-2014: 22 672 personer enligt Statistiska Centralbyrån SCB. Vid juni månads utgång 2014 är befolkningen totalt 22 836 personer (+ 164 personer; januari-juni 2013: +38). Hittills i år (januari-juni) redovisas ett födelseöverskott på sammanlagt 80 personer (jan-maj 2013: + 42 personer), ett invandringsöverskott på 47 personer (jan-juni 2013: +26 personer) och ett inrikes flyttningsöverskott på 36 personer (jan-maj 2013: -33 personer).

Text:Bo Gertsson