Nästa stora steg i centrumutvecklingen

Exteriör café_Bild: Åsa Johansson för Karin Petterssons Arkitektbyrå

Drygt 20 år efter den stora centrumomvandlingen i Staffanstorp, tas nu nästa stora steg att göra centrum mer attraktivt och levande. Flytt och utveckling av biblioteket, satsning på ungdomar samt en ny samlingssal är några delar i detta arbete.

Bibliotekets verksamhet kommer att flytta och moderniseras när den tar plats i Rådhuset. En stor satsning görs på barnavdelningen. I anknytning till det nya biblioteket blir det caféverksamhet, för såväl biblioteksbesökare som andra som besöker centrum. Uteservering möjliggörs genom ombyggnad och på så sätt görs torget mer levande. Ombyggnationen kommer dessutom att öppna upp Rådhuset för medborgarna och göra hela kommunen ännu mer tillgänglig. I och med detta möjliggörs utökade öppettider och medborgarservice blir möjlig även på kvällar och helger. Även turistinformation kommer att finnas här.

När biblioteket flyttar lämnas generösa ytor lediga. Här skapas ett attraktivt och multifunktionellt hus, med bland annat samlingssal som har plats för 250-300 sittande (vilken även kan delas upp). Salen har även scen. Byggnaden kommer också att innehålla ungdomsverksamhet. Ungdomarna kommer få vara med i utformningen och ambitionen är att det blir den naturliga platsen i centrum att mötas på. Konsthall och befintlig hörsal kommer att finnas kvar.

Arbetet med försköningen av Staffanstorps centrum kommer att intensifieras och särskilt tyngd kommer att läggas på de stråk som leder till och från torget. En del i detta arbete var det fruktstånd som stod klart på torget redan i våras.

Eftersom användandet av de befintliga parkeringsplatserna i centrala Staffanstorp troligtvis ökar i och med utvecklingen av centrum, kommer flera åtgärder att vidtas. Bland annat skapas drygt 100 nya parkeringsplatser och parkeringsbevakning kommer att införas.

– Biblioteksverksamheten i Staffanstorp har under flera år strävat efter att öka sin tillgänglighet och fullt ut möta de utmaningar som minskande läsning (särskilt bland unga), ökad digitalisering med mera innebär. Det är känt att satsningar på bibliotek stimulerar både besök och utlåning vilket ligger helt i linje med den önskade utvecklingen i kommunen, säger Johan Rasmussen, kultur- och bibliotekschef, Staffanstorps kommun.

– Vi vill skapa flexibla, moderna och naturliga mötesplatser för alla åldrar som skapar nya möjligheter för kommunens föreningsliv och ungdomar. Vi är glada att äntligen kunna erbjuda alla den samlingssal som varit efterfrågad under en längre tid, säger Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande.

Beslut om ovanstående planer tas under hösten. Första beslutet beräknas fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott 1 september. Efter att nödvändiga beslut är fattade beräknas byggnationstiden bli 11-12 månader.

Interiörvy_Bild: Åsa Johansson för Karin Petterssons Arkitektbyrå