Återigen topplacering i skolranking!

För andra året i rad placerar sig Staffanstorp bland topp 5 procent av landets 290 kommuner i Lärarförbundets årliga skolranking.

– Det är med stor glädje jag tar emot beskedet att kommunen behåller sin plats i den yttersta toppen av Lärarförbundets ranking. Våra skolor visar att de tillhör de allra bästa i Sverige, säger Nino Vidovic (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

– Det här visar att våra stora satsningar på skolan gett resultat. Kanske allra mest glädjande är att elevernas betyg fortsätter att förbättras.

I årets ranking placerar sig Staffanstorp på plats 13. Åren före var placeringarna 4 (2013), 28 (2012), 73 (2011) och 26 (2010).

Sedan 2002 utser Lärarförbundet årligen Sveriges bästa skolkommuner. Lärarförbundets ranking av landets 290 kommuner bygger på statistik från SCB, Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Lärarnas Samverkansråd samt en enkät till Lärarförbundets lokalavdelningar.

Till grund för rankingen Sveriges bästa skolkommun ligger 14 olika kriterier som Lärarförbundet anser viktiga för att bedöma skolans arbetsförutsättningar och resultat. Bland kriterierna finns resurser till undervisningen, lärartäthet, lärarlöner, andelen utbildade lärare, betygsresultat och andel godkända elever.

Lärarförbundets webbplats återfinns rankingen i helhet.

Nino Vidovic