”Peppar peppar ….” – kampanjdag för äldres säkerhet

FN har utropat den 1 oktober till internationella äldredagen. Denna dag uppmärksammas över hela Sverige med kampanjerna. I Staffanstorp uppmärksammar vi dagen med lite olika aktiviteter på Räddningstjänsten Kometvägen 1 mellan kl. 13.30-16.00.

Läs mer på Peppar peppar affisch

Kampanjen Peppar peppar startades Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för fem år sedan.  Kampanjen inriktar sig på att synliggöra risker i vardagen och åtgärder för att förebygga olyckor och skador.

Varje år skadas närmare 115 000 seniorer (från 65 år och uppåt) i Sverige så allvarligt att de måste uppsöka akutsjukvård. Av dessa olyckor sker mer än hälften, drygt 66 000 genom olyckor i den ordinarie bostaden och ytterligare 15 000 genom olyckor i särskilda boenden. Målet med ”Peppar peppar…” är att genom information och upplysning minska antalet olyckor bland äldre i Sverige. Det finns en gedigen forskningsbas som visar att skador kan förebyggas, att resultaten kommer snabbt och att det är kostnadseffektivt att förebygga olyckor.