Behåll barnen i fokus även vid skilsmässa

Hur kan vi hjälpa våra barn att ta sig igenom föräldrarnas skilsmässa eller separation utan att fara illa?

Staffanstorps kommun har startat en kort kostnadsfri föräldrakurs på kvällstid som ger redskap för att kunna se till barnens bästa. Första kurstart är den 6 oktober och därefter dras kurserna igång kontinuerligt.

– Så fort vi samlat fem föräldrar startar vi en kurs. Detta är ingenting man ska behöva sitta med själv när det finns stöd att få, säger socialrådgivare Else Holm som är ansvarig och leder föräldrautbildningen Barn i föräldrars fokus – BIFF.

Ger redskap

Alla föräldrar som ligger i, eller har genomgått skilsmässa vet att oron för barnen oftast är det starkaste orosmomentet. Barnen kommer lätt i kläm.

– Alla föräldrar vill sina barns bästa. Men det betyder inte att det alltid blir rätt, framför allt inte i en pågående konflikt, säger Else.
– Vårt syfte är att göra barnen synliga i separationen. Vi ger redskap och kunskap om vilken betydelse man har som förälder och att man faktiskt kan göra stor skillnad. Det är så här vi arbetar här i kommunen. Det är
viktigt att alltid se till helheten och helheten är en familj även i en separation.

Kursen berör de förändringar en skilsmässa innebär för barnet, barnets rättigheter, barnets utvecklingsfaser samt ger tips som kan underlätta kommunikationen mellan föräldrarna efter en separation.

Separata grupper

Målet är att öka föräldrarnas medvetenhet om vad som är viktigt för barnets utveckling, öka förälderns färdigheter att hålla barnets behov i fokus samt att öka tilltron till sin egen förmåga och betydelse.

– Även om en skilsmässa genomförs utan konflikt kan man behöva redskap för att kunna se till barnens bästa så att barnet får det så bra som möjligt.
I kursen samlas föräldrar tre gånger på kvällstid i separata grupper.
– Vår önskan är att både pappa och mamma ska gå kursen vid en separation. Pappor behöver tala av sig med andra pappor och mammor behöver tala med andra mammor. Man tipsar varandra. Därför har vi en mammagrupp och en pappagrupp. Men vi pratar främst om barnen, inte om skilsmässan, även om litet utrymme ges även för det, säger Else Holm.

Information och anmälan

Vill du delta i kursen Barn i föräldrars fokus kan du anmäla dig här: http://simplesignup.se/event/47629.
Du kan även nå oss via mejl till biff@staffanstorp.se.

Skilda världar – stödgrupp även för barn

Barn i skilsmässor eller separationer kan få stöd i Staffanstorps kommun. En stödgrupp startas varje termin för barn mellan 9-15 år. Gruppen heter Skilda världar och är en plats där barnen ges möjlighet att prata av sig. Det är kostnadsfritt och personalen har tystnadsplikt.

– Här får barn möta andra barn i liknande situation. Vi vet att det är
bra för barnens mående och självkänsla att prata med vuxna och med
jämnåriga i samma situation, säger socialrådgivare Else Holm.

Har du frågor eller vill anmäla dig, mejla skildavarldar@staffanstorp.se

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt