Dricksvatten i Staffanstorps kommun är säkert

Bringare med isvatten Foto Lars Owesson Sydvatten

Med anledning av diskussioner i media om perflouerade alkylsyror (PFAA) i dricksvatten, kan vi konstatera att dricksvatten i Staffanstorps kommun uppfyller Livsmedelsverkets krav.

Sydvatten har deltagit i undersökningen och tog i april 2014 vattenprover i syfte att analysera ett flertal olika perfluorerade ämnen, bland annat PFOS och PFOA. Inga av de analyserade ämnena påträffades i inkommande vatten till Vombverket eller Ringsjöverket i denna undersökning. Staffanstorps kommun får sitt dricksvatten från både Vombverket och Ringsjöverket.