Vatten- och avloppsarbete i Staffanstorp

Måndagen den 13 oktober startar ett stort vatten- och avloppsarbete mellan Kyrkheddinge och Staffanstorp. Det omfattar både vatten- och avloppsarbete samt ombyggnad av Truckvägen. Arbetet görs i gemensamt projekt mellan VA-verket och Gatuavdelningen.

Arbetet mellan Kvärlövsvägen och Industrivägen omfattar ombyggnad av vatten- och avloppsledningarna. Samt en ny pumpstation som kommer att byggas på Maskinvägen. Ombyggnaden leder till större säkerhet i vatten- och avloppsledningsnätet.
Truckvägen/Truckstigen kommer att byggas om, rätas ut och asfalt kommer att läggas på hela sträckan.

Här ser du en karta över arbetsområdet.

Mindre störningar i trafiken kan förekomma. Följ väganvisningar under arbetets gång.
Mer information kommer att läggas ut här efter hand som arbetet pågår.

Arbetet utförs i samarbete med Barslund Sverige AB och beräknas pågå fram till juni 2015.

Har du några frågor kontakta platschef Stefan Andersson 0735-38 27 54.