Nya Almlunda förskola

Sommaren 2016 ska Kyrkheddinges nya förskola vara klar att tas i bruk om allt går enligt planerna.

Just nu pågår planeringsprocessen med upphandling och projektering inför byggstarten som beräknas till våren 2015. Det finns i dag ett stort behov av ett utökat antal förskoleplatser i Kyrkheddinge.
Nya Almlunda förskola får till en början fyra avdelningar som kan byggas ut till sex.

– Förskolan kommer att ersätta de förskolor som finns idag i  Kyrkheddinge, men som inte länge är helt ändamålsenliga. I norra delen av förskolans tomt ska en lekplats anläggas vilken ska vara öppen för allmänheten utanför skolans öppettider, berättar samhällsbyggnadsingenjör Carin Nilsson på Staffanstorps kommun.

En orsak till det växande behovet av förskoleplatser i Kyrkheddinge är bland annat planerad nybyggnation i området, även om beslutsprocessen ännu är långtifrån färdig.

Förskolan i Kyrkheddinge tar emot barn från Kyrkheddinge samt sydöstra och nordöstra delarna av Staffanstorps kommun, till exempel Esarp, Kornheddinge, Vallby samt Stora och Lilla Bjällerup.

Almlunda gård kan spåras så långt tillbaka som till laga skiftet 1862 då det på platsen låg en gammal gård, Almlunda gård, som vid den tiden drevs av en lantbrukare Pär Persson. Den gamla gården har numera rivits för att ge plats åt den nya förskolan, men namnet bevaras.

Text: Ivar Sjögren