Trafikstörning på Industrivägen

Måndagen den 20 oktober kommer framkomligheten i trafiken att påverkas på Industrivägen. Södergående trafikfält är avstängt på grund av VA-arbete.    

Industrivägen kommer att vara stängd för södergående trafik från den 20 oktober till den 7 november på sträckan mellan Gullåkravägen och Järnvägsgatan. Vägen kommer att vara öppen för norrgående trafik förbi arbetsplatsen. Följ väganvisning under arbetets gång eller välj annan väg om möjligt.

Detta är ett led i arbetet med ombyggnad av vatten- och avloppsledningarna mellan Kvärlövsvägen och Industrivägen, och den nya pumpstation som kommer att byggas på Maskinvägen.

Mer information om vatten- och avloppsarbetet finns också att läsa om i tidigare inlägg.

Arbetet utförs av Barslund Sverige AB. Har du några frågor kontakta platschef Stefan Andersson 0735-38 27 54.