Grannsamverkan mot brott

Tisdagen den 28 oktober bjuder Staffanstorps kommun och Polisen in till ett möte om grannsamverkan.

På mötet ges information om det brottsförebyggande arbetet, hur grannsamverkan kan fungerar och om hur boende själva, med enkla metoder, kan förebygga inbrott. Grannsamverkan är en väl fungerande metod och vi vill tillsammans med polisen gärna sprida information om hur kommuninvånarna själva kan öka tryggheten i sitt område eller i sitt flerfamiljshus. Grannsamverkan inte handlar om att bilda några medborgargarden utan om att man ska vara sunt uppmärksam och bry sig om sina grannar.

Genom Grannsamverkan hjälps vi åt att hålla koll på våra hus i vårt område. Vi ökar tryggheten och säkerheten. Grannsamverkan är enkelt och blir en naturlig del av vardagen.

Alla är välkomna till mötet, oavsett om man redan är engagerad i grannsamverkan, om man vill veta mer om hur grannsamverkan kan fungerar eller om man är intresserad av att starta grannsamverkan i sitt område.

Mötet riktar sig även till företag och handlare som är intresserade av grannsamverkan och brottsförebyggande arbete.

Ingen föranmälan krävs.

Välkomna!

Datum: tisdagen den 28 oktober

Tid: kl. 18

Plats: Kommunfullmäktigesalen i Rådhuset, Staffanstorp

Medverkande:

Christian Sonesson, Kommunstyrelsens ordförande

Pierre Sjöström, Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Liliana Lindström, Socialnämndens ordförande

Carina Roth, Stationschef Polisen Staffanstorp

Patrik Runesson, Analysstrateg säker och trygg kommun

Michael Marklund, Bitr. Räddningschef

Anneli Nilsson, Chef förebyggande enheten

Paul Abrahamsson, Områdeschef Örestads bevakning

För mer information kontakta:

Patrik Runesson, Analysstrateg Staffanstorps kommun, 046-25 12 15