Mellanvångsparken med ny lekplats och parkmiljö

Med byggstart i vecka 43 påbörjades en ny lekplats i Mellanvångsparken. I anslutning till lekplatsen skapas också ett nytt parkområde med nya gång- och cykelvägar i parkens västra delar. Projektet beräknas vara klart till våren 2015.

Lekplatserna är en viktig del i samhället, och med temat sagans värld hoppas vi på att ge barnen i kommunen en fantasieggande och inspirerande miljö att leka i. Vi utökar samtidigt gång- och cykelvägnätet och planterar både större och mindre områden med buskar och träd, men en stor del av parkens grönstruktur står den befintliga växtligheten för.

Mer information om lekplatsen och parken finns här.

Arbetet utförs i samarbete med Green Landscaping AB. De kommer att hålla på från nu och fram mot jul så länge vädret tillåter. Arbetet återupptas någon gång efter nyår, men även här är vädret en avgörande faktor. Till våren kommer barnen i Staffanstorp i alla fall kunna kliva in i sagornas värld!