23 000 par ögon kan göra skillnad

Fler än 110 staffanstorpsbor kom till mötet om Samverkan mot brott i Rådhuset i tisdags. Inte en stol var tom och många stod längs väggarna i den fullpackade fullmäktigesalen för att få plats.

– Jag har nog aldrig sett så många i vår fullmäktigesal, välkomnade kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson som tagit initiativet till mötet.

– Detta är en kväll då vi ska presentera hur kommunen, polisen och frivilligorganisationerna arbetar med trygghet och säkerhet och därefter släpper vi ordet fritt. Vi vill lyssna in oron i samhället.

På stort allvar

2007 blev Staffanstorps kommun av WHO (FNs Världshälsoorganisation) och Karolinska institutet utnämnd till Trygg och säker kommun, en av elva i Sverige och en av 125 i hela världen.

Att vara trygg och säker har flera dimensioner. Upplevd trygghet är inte alltid samma som faktisk trygghet, konstaterade analysstrateg Patrik Runesson på Staffanstorps kommun.

Jämfört med andra kommuner i Skåne är Staffanstorps kommun lyckligt lottad. Vi är en jämförelsevis trygg kommun. Men här tas också den upplevda otryggheten på stort allvar. En av våra främsta uppgifter inom kommunen är att se till så att medborgarna känner sig trygga och säkra.

Trygghet är subjektivt och betyder olika för olika personer. Det kan handla om dålig gatubelysning och höga häckar för äldre, höga hastigheter på gatorna, eller oro för om mina barn har det bra i skolan och om skolvägen är säker. Främst är det de ökande villainbrotten som skapat oro nu.

”Behöver era ögon”

2013 hade vi mellan 1 september och 28 oktober totalt 29 inbrott i bostäder i kommunen. Samma period i år har vi haft 57 inbrott, nästan dubbelt så många. Under novemberlovet stiger alltid bostadsinbrotten som sker dagtid eller kvällstid, när vi jobbar, kör och handlar eller lämnar våra barn på olika aktiviteter.

Vi måste hitta sätta att jobba förebyggande. Polisen har varit ute och synts i bostadsområdena den senaste tiden i ett nytt projekt som ska utvärderas vid årsskiftet och vi tror att det har hjälpt. Vi hoppas vi får fortsätta på samma sätt även nästa år. Men vi kan inte helt eliminera inbrottsrisken. Grannsamverkan är viktigt inte bara mot bostadsinbrott utan även mot till exempel skadegörelse.

Man kan hjälpa varandra mera i bostadsområdena. Om grannen är bortrest kan man skotta snö åt varandra, tömma brevlådor, vara uppmärksamma. Har man två bilar kanske man kan parkera den ene på den bortreste grannens uppfart.

 Vi behöver er hjälp med att vara våra ögon. Ring oss hellre en gång för mycket. Kom gärna till stationen och ställ era frågor, vi lovar att svara. Det finns så mycket vi kan göra genom samverkan och jag tror det kommer att bli väldigt bra, sa stationschef Carina Roth på Polisen.

Chefen för Örestads bevakning berättade om väktarronderingen runt om i kommunen nattetid då allt misstänkt kollas upp. Nattvandrarnas insatser lyftes fram, betydelsen av fritidsverksamheten och av seniorer i skolan underströks.
 
Många frågor ställdes till Polisen; mönster vid inbrotten (svar: dagtid och tidig kväll), om tjuvarna grips, vad som oftast stjäls (svar: främst guld och pengar), om tiggarna bidragit till ökad brottslighet (svar: nej), om man får gripa en tjuv eller ingripa vid misshandel (svar: ja men var försiktig), med mera.

Röd tråd

Den röda tråden på mötet var:

  • Genom Grannsamverkan hjälps vi åt att hålla koll på våra hus i vårt område och ökar tryggheten. Grannsamverkan blir enkelt en naturlig del av vardagen.
  • Anmäl oftare om något verkar misstänkt.
  • Dra nytta av medborgarkontoret med era ärenden om säkrare miljöer, gatubelysning som inte lyser och liknande.

Vi har ett system som är överlägset allt annat, 23 000 par ögon (invånare i kommunen), sa kommunens säkerhetschef Michael Marklund. Sitt inte kvar i soffan om ett billarm eller ett inbrottslarm ljuder, utan kolla upp utan att ta för stora risker.

Christian Sonesson avslutade mötet med orden:

 Detta har varit ett axplock av vad vi gör och vad som händer. Den upplevda tryggheten är lika viktig som den faktiska. Alla har rätt att tryggt röra sig ut på byn. Bostadsinbrott är ett av de mest kränkande brott som finns. Hör av er så fort ni har en synpunkt, det kan vara en bänk som står fel, en hög tät buske som skapar oro, kanske behövs det mera belysning. Får vi bara in anmälningar så kan vi ta tag i frågorna.

Medverkande på mötet var Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande, Pierre Sjöström, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Liliana Lindström, socialnämndens ordförande, Carina Roth, stationschef Polisen  i Staffanstorp, Patrik Runesson, analysstrateg för säker och trygg kommun, Michael Marklund, bitr. räddningschef, Anneli Nilsson, chef förebyggande enheten och Paul Abrahamsson, områdeschef Örestads bevakning.

Text och bild:Ivar Sjögren