Lösning på gång för förskolesituationen i Hjärup

Barnteckning, Foto: flickr, Childrens Book Review

För att lösa det kortsiktiga behovet av förskoleplatser i Hjärup januari – maj 2015 föreslås att Öppna förskolans nuvarande lokaler tas i anspråk för en förskoleavdelning. Beslut fattas i Barn- och utbildningsnämnden den 3 november och därefter kommer ytterligare information här via webbplatsen.

För behovet av förskoleplatser från och med maj föreslås att en ny förskola med plats för cirka 70 barn och en möjlighet till utbyggnad av ytterligare platser upp till cirka 110 barn byggs i anslutning till den nya skola som nu planeras i Hjärup.

Den nya förskolan som planeras har plats för Åkervindans nuvarande förskolebarn. Beräknat behov av totalt antal förskoleplatser för 2015 tillgodoses genom den nya förskolan och att platser lämnas av 5-åringar som går över till förskoleklass. Byggnaden ska också vara utformad så att det med lätthet går att bygga ut för att kunna öka antalet förskoleplatser.

När det gäller att bygga förskola i anslutning till nya skolan i Hjärup är det Kommunstyrelsen som måste fatta ett sådant beslut, efter att ärendet varit i Barn- och utbildningsnämnden den 3 november.

Undrar du något mer så kontakta:

Sibyl Berglund, förskolesamordnare, 046-25 12 49