Full fart på bostadsbyggandet

Aldrig förr har det byggts så mycket, så varierat och så blandat i Staffanstorps kommun som just nu.

– Vi bygger för alla, för mångfalden. I vår kommun ska vi kunna erbjuda högkvalitativt boende inom olika upplåtelseformer för alla kategorier, från barnfamiljer till seniorer. Dessutom är det trevligt med en varierad arkitektur, säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson.

Staffanstorps kommun har flera gånger gått i täten för modernt svenskt bostadsbyggande och bland annat varit värd för två nationella bomässor och vunnit Sveriges Arkitekters (SAR:s) planpris.

Nu står kommunen åter mitt i en ny spännande nybyggnadsperiod och schaktmaskinerna och byggkranarna är fler inom kommunens gränser än på mycket länge.

Många hör av sig

– Vi upplever idag ett mycket positivt intresse från byggföretagen att komma igång och bygga i Staffanstorps kommun. Det är mycket glädjande. Från nästan noll har intresset tagit en väldig fart efter sommaren, säger kommundirektör Ingalill Hellberg.

Det är främst Stadsbyggnadskontoret som får ta emot allt fler samtal från intresserade byggföretag.

– Det började redan före sommaren men har ökat dramatiskt i höst. Vi ser ett mycket större intresse från byggherrarna som hör av sig ofta, antingen för att planlägga områden eller med frågor om kommunen har mark att sälja, säger stadsbyggnadschef Pontus Borgstrand.

Mer än 2 000 nya bostäder

Ett stort antal små och stora nya bostadsprojekt är redan igång eller väntar på slutgiltigt beslut.

Inom de närmaste fem till tio åren ska mer än 2000 nya bostäder för alla boendekategorier färdigställas inom kommungränserna.

Exploatering med mångfald är målet: blandade boendeformer som marklägenheter, ägarbostäder, radhus, friliggande villor och flerfamiljshus. Nybyggnad planeras främst i Hjärup och Staffanstorp men även på attraktiva platser utanför tätorterna, som till exempel i Kyrkheddinge och Nordanå.

För att möta de nya invånarna förstärks även viss infrastruktur. Ny skola i Hjärup planeras och en park i Hjärup.

Staffanstorps tätort

Hjärup med flera

Kabbarp

Aktuella byggprojekt

I Staffanstorps tätort rör det sig om cirka 1500-2000 nya bostäder och i Hjärup om cirka 1000 nya bostäder.

Rudolf Bååhts Väg
Dels planeras nytt LSS-boende (anpassat boende för personer med funktionsnedsättning) med sex bostäder, samt 14 mindre radhus. Byggstart i höst.

Vikhem
Vikhemsområdet byggs ut just nu och det planeras för cirka 500-600 bostäder med stor mångfald.

– Vi har eftersträvat att knyta flera olika kategorier byggföretag till oss för att kunna erbjuda olika typer av bostäder; bostadsrätt, ägande, radhus, villor, alla kategorier bostäder för alla kategorier boende, berättar Pontus Borgstrand.

Sockerstan
Byggstart planeras preliminärt om ett par år för totalt cirka 1000 bostäder med stor mångfald. Planeringsprogrammet har varit på samråd. Ska antas av KS förhoppningsvis redan i höst, innan det är dags att göra detaljplanen.

– När det rör så stora projekt som Sockerbruket brukar många vilja tycka till. Det är många som har anknytning till Sockerbruket och vill vara delaktiga.

Bråhögsskolan
Här planeras ett nytt bostadsområde i centrum.

Just nu hyr Mellanvångsskolan in sig i gamla Bråhögsskolan. men ska flytta tillbaka till sin nybyggda skola till terminsstarten i januari. Därpå flyttar Anneroskolan in i Bråhögsskolan under sin ombyggnad. Tidsplanen är ännu oklar.

Sedan ska Bråhögsskolan rivas för att ge plats för nya bostäder.

– Det nya området blir sannolikt en fortsättning på centrum med högre och tätare bebyggelse. Vi har tankar och skisser och vi planerar för nya bostäder, men det är för tidigt att säga hur det kommer att se ut.

– Vi kommer så småningom att lägga ut förfrågan till hugade byggare som får återkomma med sina förslag. Detta blir ett nytt spännande bostadsprojekt i centrala Staffanstorp, avslutar Pontus Borgstrand.

Busstorget – Stanstad etapp IV
Beslut närmar sig. Okänt antal bostäder.

Roos park
Beslut närmar sig för cirka 60 bostäder för seniorer. Staffanstorps kommun har träffat en överenskommelse med Roos Park Fastighets AB om att bygga bostäder för äldre intill parken med tillgång till gemensamma lokaler för samvaro, rekreation och service samt närhet till geriatrisk rådgivning, stöd och vård. Området har tidigare varit koloniområde. Detaljplaneprocessen för området beräknas vara klar sommaren 2015.

Hjärups Bocentrum
Arbetet är igång för att bygga seniorboenden, cirka 50 bostäder för seniorer. Inflyttning sker om ett par år. Byggherren Bonum AB har hittills rivit halva gamla skolan, andra halvan har de ännu kvar som förråd och kontor.

Spårvägen/Tågvägen
12 friliggande småhus. Planen har nyligen vunnit laga kraft.

Åkerslundshusen
40-50 bostäder. Planen antogs i somras. På gång.

Äppelhagen
Kommunen säljer fem fribyggartomter och privat ägare säljer tolv tomter. Byggs av Staffanstorpshus AB och privatpersoner.

Hjärup väster
Cirka 500 bostäder i blandat boende. Skanska ska uppföra ett helt nytt blandat bostadsområde med kontor, butiker, flerfamiljshus och småhus väster om järnvägen, gränsande till Jakriborg. Byggstart planeras till 2016.

Åttevägen
Cirka 90 bostäder. Radhus, kedjehus och flerfamiljshus inne i centrala Härup. Planen ska antas i december. Byggherrar är Skanska och JM.

Nordanå
Cirka 40 friliggande småhus på ett område öster om Trelleborgsvägen, precis söder om järnvägen. Byggherre är Staffanstorpshus AB som köpt stadsplanerad mark av Skanska.

Kyrkheddinge
Cirka 60 bostäder. Byggföretaget Veidekke har ingått avtal med markägaren Svenska kyrkan om att uppföra ett 60-tal hus vid Bjällerupsvägen. Planen är klar att antas.