Grannsamverkan mot brott, ”Etapp 2”

Samverkan mot brott

Måndagen den 17 november är det dags att fortsätta utveckla grannsamverkan i Staffanstorps kommun.

Vid informationsträffen den 28 oktober utlovades det av arrangörerna, men önskades också av de närvarande deltagarna, någon form av uppföljning och utveckling av hur man kan samverka för att förhindra att brott/inbrott sker. Staffanstorps kommun i samverkan med Polisen Staffanstorp bjuder därför in till ”Etapp 2” i detta viktiga arbete.

Till mötet ser vi gärna att du som är intresserad av att få information om hur man kan starta ett grannsamverkansprojekt i ditt närområde/ bostadsområde kommer.

Vi ser också gärna att ni som redan har ett pågående grannsamverkan-projekt, eller som haft ett som för tillfället är vilande, medverkar på mötet.

Under kvällen kommer information att ges om hur grannsamverkan praktiskt fungerar på andra ställen. Grannsamverkan är på många ställen en väl fungerande och inarbetad metod.

Målet och syftet med mötet är också att vi i Staffanstorp påbörjar en dialog om hur vi gemensamt kan utveckla ett sätt eller metod att förhindra inbrott. Vi vill att inbrotten minskar och risken för upptäckt vid försök till inbrott ökar.

Grannsamverkan handlar man på ett sunt sätt ska vara uppmärksam och bry sig om sina grannar. Vi ökar tryggheten och säkerheten och grannsamverkan blir på så sätt en naturlig del av vardagen.

Anmälan till mötet sker till patrik.runesson@staffanstorp.se senast den 16 november. Uppge ditt namn och vilket område du representerar när du anmäler dig.

Datum: Måndagen den 17 november

Tid: kl. 18

Plats: Våning 6 i Rådhuset, Staffanstorp

Anmälan: patrik.runesson@staffanstorp.se, Patrik Runesson, Analysstrateg Staffanstorps kommun, 046-25 12 15

Medverkande: Carina Roth, Stationschef Polisen Staffanstorp, Patrik Runesson, Analysstrateg säker och trygg kommun, Michael Marklund, Säkerhetschef, Paul Abrahamsson, Områdeschef Örestads bevakning samt företrädare för försäkringsbolagen.

Välkomna!