Öppna jämförelser 2014 för gymnasieskolan

Bättre resultat 2014 för gymnasieelever från Staffanstorps kommun jämfört med föregående år.

Även placeringarna i kommunrankningarna har förbättrats. I 5Yes*-jämförelsen ligger Staffanstorp på den övre halvan. Bland jämförelsekommunerna sker större förändringar, både uppåt och nedåt.

I sammanfattningen av rapporten redovisas resultatindikatorerna i form av slutbetyg samt arbete och högre studier. Ett urval ur rapporten från Sveriges kommuner och landsting (SKL) begränsats till 5 Yes-kommunerna och i vissa fall jämförelse med riks­siffror. Vissa jämförelser och kommentarer görs också över ut­vecklingen över tid.

* 5 Yes utgörs av de fem kommunerna Staffanstorp, Kävlinge, Lomma, Burlöv och Svedala.