På Totte är barnen ute i alla väder

– Vi är en förskola som tillämpar utepedagogik. Våra barn vistas utomhus minst 80-85 procent av dagen, berättar förskolechef Maths Andersson på föräldrakooperativet Totte i Tottarp.

– Om det inte skvalar ner äter vi även många av våra måltider utomhus och de minsta barnen, upp till 2,5 eller 3 år, sover middag i sovlådor under tak utomhus.

Det finns totalt 27 förskolor i den befolkningsmässigt unga kommunen Staffanstorp. Av dessa är 11 kommunala medan 16 är fristående. Dessutom finns tre öppna förskolor och familjedaghem.

Förskolan Totte drivs av ett föräldrakooperativ som hyr skolbyggnaden av Staffanstorpshus AB. Skolan tillämpar utepedagogik, vilket skiljer sig från en uteförskola genom att man även har inomhuslokaler om det är riktigt dåligt väder. Totte är byggd på den gamla skolträdgårdstomten alldeles intill Tottarps skola. Innan byggnaden var klar 2012 inhystes Totte i paviljonger.

Mycket fysisk träning

Det är full aktivitet när vi hälsar på. Barnen leker i grupper runt om i trädgården.
– Det ger mycket fysisk träning att vara ute hela dagarna, säger förskolechef Maths Andersson. Veckans dagar har olika inriktningar.
Måndagarna är rörelse och gymnastikdag.
– Då är vi ute och leker motoriska lekar, detta är en slags gympa- och motionsdag. Tisdag-torsdag är barnen indelade i tre nivåer: Spindlarna som är de små barnen, Ödlorna som är mellanbarnen och Ormarna som är de stora barnen.
– Vi är inte så fixerade vid åldern när det gäller gruppindelning utan ser mer till mognaden och flyttar barn mellan grupperna vid behov.
– Fredagar är en myshappeningdag. Då får barnen komma med egna förslag om vad de själva vill göra, berättar Maths.

”Christianiacyklar”

Förskolan följer läroplanens direktiv kring lekfulla matematikövningar, natur och miljökunskap och skapande verksamhet.
Varje personal har sin specialinriktning.
– Är det matte leker vi fram former, storlekar, jämför lika och olika, mängder, tyngder, vad som flyter, etc.
– Själv är jag en resurs som hoppar in där jag behövs, säger Maths som även har hand om allt administrativt arbete på Totte.
Ibland är det dags för utflykt med några av barnen och då tar man fram de båda ”Christianiacyklarna” med eldrift. Fyra barn plus en förare får
plats per cykel, och sedan bär det iväg, ofta via Djurslöv in till Staffanstorps bibliotek, kanske iväg bort mot Kabbarp eller
bara ut i naturen.

Utan vinstintresse

– Att vara ett föräldrakooperativ betyder att vi är en fri förskola och helt utan varje form av vinstintresse. Allt överskott går tillbaka till verksamheten. På grund av att vi är fristående kan vi även ta in barn från
andra kommuner. Vi har i dag barn även från Burlöv.

– Vi är just nu 23 barn och fyra anställda på 3,8 tjänster. Men ekonomin bygger på att vi måste vara cirka 24 barn. Vi kommer därför att ha ett litet
överintag och tar till våren in 26 barn.

Bakom föräldrakooperativet står en ekonomisk förening.
– Skolan finansieras främst genom att varje barn får en förskolepeng,
mellan 5000-7000 kronor per barn och månad. Ju yngre barn desto högre förskolepeng, säger Maths. Föräldrarna erlägger 200 kronor per
förälder och år i föreningsavgift och därefter betalas barnomsorgsavgift
enligt kommunens ordinarie taxor.

Styrelsen har personalansvar och anställer personalen. Ordförande
i den ekonomiska föreningen är den högste ansvarige för verksamheten.
Totte har öppet från 6.30-17 varje dag.
– Men vi är flexibla, behöver någon förälder någon gång litet mer tid på sig så har vi öppet litet längre.

Här kan du läsa mer om alla förskolor i kommunen
– såväl fristående som privata.

Text och bild:Ivar Sjögren