Förskola ”Lilla Ny” i Hjärup

Den tillfälliga förskolan Lilla Ny som ska bedrivas i öppna förskolans lokaler på Centumstigen 4d, kommer att öppna den 7 januari.

Alla i kön som har behov av plats i januari och som inte redan anvisats plats i ordinarie verksamhet, kommer inom det snaraste att få platserbjudande och besked om inskolningsdatum på Lilla Ny.

Kontaktperson: förskolechef Eva Mellberg 046-25 15 53