Här är goda råd inte dyra

Verksamheten har upphört, december 2015

Visste du att alla Staffanstorpsbor har rätt till fri juridisk konsultation? I samarbete med Staffanstorps kommun ger advokaterna Elisabeth
och Conny Lindhe varannan onsdag alla udda veckor fri juridisk rådgivning på Staffanstorps bibliotek.

Det är en helt ideell insats de båda advokaterna står för. Rådgivningen
kostar ingenting och alla har rätt att vara anonyma. Det går inte att beställa tid.

Konsumentråd, familjerätt och tvister

– Vi upprättar inga handlingar, men däremot ger vi goda juridiska råd i många kniviga situationer, säger Elisabeth och Conny Lindhe. Mest är det konsumentfrågor och frågor kring testamenten, arv, gåvor och liknande, men även till exempel en del tvister.

– Om en tvist är på gång kan vi ge råd om hur den kan finansieras, hur man kan få ekonomiskt stöd för detta. Det finns två former, allmän hjälp som betalas av staten eller rättsskydd via hemförsäkringen.

Samhällsinsats

Det var Sveriges advokatsamfund som en gång tog initiativ till Advokatjouren som en slags public service för medborgarna, där alla ska ha rätt till femton minuters fri rådgivning.

– Det är mycket bra av kommunen att ställa upp med lokal. Ibland kan det finnas ett visst motstånd mot att besöka ett advokatkontor och då kan man gå hit till en neutral plats med sina frågor.

– Vi får mycket uppskattning för vår insats, som säkert gett vår byrå några nya klienter genom åren. Men största fördelen är att det avlastar vårt dagliga arbete. Många ringer bara för att få råd och då kan vi ibland
hänvisa hit till Advokatjouren på biblioteket.

– Men först och främst känns det trevligt att kunna göra en samhällsinsats, säger staffanstorpsadvokaterna Elisabeth och Conny Lindhe.

Text och foto: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt