Tillfällig Öppen förskola i Hjärup

Nu är det klart med ersättningslokal för öppna förskolan. Den kommer att bedrivas i delar av Hjärups skolas fritidsklubbslokaler. Återkommer inom kort med ytterligare information.

Kontaktperson: förskolechef Eva Mellberg 046-25 15 53

Byggnad för Öppen förskola förmiddagen och Fritidsklubben på eftermiddagen