Maskinvägen avstängd

Under vecka 48 kommer norra infarten till Maskinvägen från väg 108 att vara helt avstängd. Följ väganvisning under arbetets gång eller välj annan väg om möjligt.

Vatten och avloppsarbete kommer att utföras i korsningen mellan Maskinvägen och Truckvägen. Detta är ett led i arbetet med ombyggnad av vatten- och avloppsledningarna mellan Kvärlövsvägen och Industrivägen, och den nya pumpstation som kommer att byggas på Maskinvägen.

Mer information om vatten- och avloppsarbetet finns också att läsa om i tidigare inlägg.

Arbetet utförs av Barslund Sverige AB. Har du några frågor kontakta platschef Stefan Andersson 0735-38 27 54.