Rapport om kommuners boendekostader

Sedan år 1996 ger Nils Holgersson Gruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige, årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”.

Här redovisas fakta bland annat om de prisskillnader som finns mellan Sveriges kommuner med avseen­de på boendekostnad till den del det avser värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning.

Staffanstorp klättrar till att vara tredje bäst i Skåne, från att 2013 haft plats 5. Staffanstorp har lägsta kostnaderna bland 5YES-kommunerna och har 2014 passerat Malmö och Landskrona. På riksnivå klättrar Staffanstorp från plats 40 (2013) till plats 35 (2014).

Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna. I Nils Holgersson-rapporten finns en rankinglista där nummer ett i listan har de lägsta kostnaderna och nummer 290 de högsta. Vi har sammanställt Staffanstorps kommuns kostnader här, vill du jämföra dina kostnader med en annan kommun hittar du rapporten här>>

Text:Bo Gertsson