Grannsamverkan mot brott, ”Etapp 3”

Samverkan mot brott

Onsdagen den 10 december är det dags att fortsätta utveckla grannsamverkan i Staffanstorps kommun. Hjärups Byalag bjuder tillsammans med kommunen och Polisen i Staffanstorp in till Samverkan mot brott etapp 3.

Denna gång möts vi kl. 18 på Hjärupslundsskolan, Ämnesvägen 2 i Hjärup.

På mötet ges information om brottsförebyggande arbete, grannsamverkan, och hur de boende själva med enkla medel kan förebygga inbrott.

I kommunen kan vi gemensamt utveckla olika sätt eller metoder att förhindra brott. Vi vill att inbrotten ska minska och risken för upptäckt vid försök ska öka.

Medverkande: Carina Roth, stationschef polisen i Staffanstorp, Patrik Runesson, analysstrateg säker och trygg kommun, Michael Marklund, säkerhetschef, Paul Abrahamsson, områdeschef Örestads bevakning samt företrädare för försäkringsbolag.           

Datum: Onsdagen den 10 december

Tid: kl. 18

Plats: Forum Hjärup, Hjärupslundsskolan, Ämnesvägen 2, Hjärup

Välkomna