Lokalfrågan löst för öppna förskolan i Hjärup

Goda nyheter till alla småbarnsföräldrar som är hemma med sina små barn i Hjärup. Öppna förskolan stängs inte vid årsskiftet, utan flyttar till tillfälliga lokaler.

– Öppna förskolan har fått tillfälliga lokaler i fritidsklubben i Hjärups skola. Detta är en viktig verksamhet och vi är glada att vi har hittat en så fin lösning, säger Maria Stellinger Ernblad, chef för humanistisk service i Staffanstorp.

 Det betyder att öppna förskolan alltså fortsätter vara öppen i stort sett som tidigare, fyra förmiddagar i veckan.

– Det kan bli ett kort tidsglapp innan vi kan öppna eftersom vi måste anpassa lokalerna. Men vi ska vara igång så fort det går, säger Maria Stellinger Ernblad.

Tillfällig brist på platser

Bakgrunden är den förskolebrist som just nu råder i Hjärup. Cirka 30 barn står i kö för förskola under våren och kommunen är enligt lag skyldig att erbjuda plats efter behovsdatum, om barnet stått i kö i fyra månader.
För att trygga hela behovet måste en ny tillfällig förskola öppnas. Den enda lokal som står till buds är den öppna förskolans ordinarie lokaler som redan är anpassade för förskoleverksamhet. Staffanstorps kommun har sökt en alternativ lösning för öppna förskolan och har nu funnit en bra lösning: Fritidsklubbens lokaler på Hjärups skola används först efter kl. 14 vardagar och är alltså lediga på förmiddagarna.

Prioriterad verksamhet

Öppen förskolan är en frivillig form som inte finns i alla kommuner.

– Men för oss i Staffanstorps kommun är det en viktig verksamhet
som vi prioriterar högt, säger Maria Stellinger Ernblad.

 – Vi jobbar väldigt bra långsiktigt inom Staffanstorps kommun.
En helt ny förskola ska byggas på den nya skolan i Hjärup. Vi är snabba i processen. Den nya skolan ska stå klar redan hösten 2016 och då kan
öppna förskolan i Hjärup åter öppna i ordinarie lokaler.

I Staffanstorps kommun finns tre öppna förskolor:
Staffanstorp
Brågarpsvägen 10.
Drivs i S:t Staffans församlings regi med bidrag från Staffanstorps
kommun.
Familjecentralen Paletten, Bråhögsplatsen 2A.
Drivs av Staffanstorps kommun och Primärvården Skåne.
Hjärup
Fritidsklubbens lokaler på Hjärups skola från och med januari 2015.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt