Staffanstorps kommun har slagit ett nytt befolkningsrekord!

Medborgare Foto och licens:SCB

Aldrig har det funnits så många invånare i kommunen som nu. Ny befolkningsstatistik visar att Staffanstorps kommun vid månadsskiftet oktober/november hade 23 005 invånare.

För tio år sedan (2004) fanns det 20 356 invånare i kommunen.  Invånarantalet har sedan dess ökat för varje år och nu är befolkningen första gången större än 23 000 personer. Förra gången kommunen passerade ett jämt antal tusental, 22 000, invånare var 2010.

Under 2014 har antalet personer som bor i kommunen ökat med 333 stycken, det vill säga med nära 1,5 procent. Det är något snabbare befolkningsökningstakt än de senaste åren i kommunen.

– Jag är mycket glad över den goda tillväxt som vi haft i en jämn takt under de senaste åren, säger Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Det är självklart glädjande att fler och fler väljer att bo i Staffanstorps kommun. Det är ett kvitto på att många uppskattar kommunen, kommenterar Christian Sonesson.

– Med fler invånare finns det fler som delar på gemensamma kostnader vilket på sikt stärker såväl kvaliteten på kommunens verksamheter som kommunens ekonomi, fortsätter han.

Läs mer om befolkningstatistik här>>