Fyra prisade Staffanstorpsföretag

Fyra företag i Staffanstorps kommun har utnämnts till Årets gasell och tillhör därmed de snabbast växande företagen i Sverige och i Skåne. De fyra företagen är Olofssons Smedja AB, Elbutik.se, Bilanpassningen AB samt Hälsomedicinskt Center i Hjärup AB.

Årets gasell är ett antal priser som varje år delas ut till de snabbast växande företagen i hela landet. Bakom priset står tidningen Dagens Industri som också uppmärksammar de utnämnda företagen och arrangerar särskilda gasellfester runtom i landet.

– Att bli gasell är ärofyllt och företagen ska känna sig stolta. De är förebilder och inspirationskällor till andra. Att bidra med att skapa jobb och hållbara arbetsplatser är en viktig insats i samhället, säger Annika W Jalgén, VD på Business Port Staffanstorp.

Priset har delats ut sedan år 2000 och sponsras av en rad svenska storföretag. Kriterierna för att bli utnämnd till gasell är flera: företaget måste ha en omsättning på mer än tio miljoner kronor, ha minst tio anställda, ha minst fördubblat sin omsättning mellan första och senaste räkenskapsåren, ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren, haft ett positivt samlat rörelseresultat i fyra år, ha vuxit organiskt och inte genom fusioner samt ha rent allmänt sunda finanser.

Kraven är svåra att nå och årligen utnämns färre än en halv procent av landets företag till gaseller.

Begreppet Gasellföretag skapades av den amerikanske forskaren David Birch som i sin forskning redan på 80-talet påvisade att det är de små snabbväxande företagen som skapar de flesta nya jobben i samhället, medan storföretagen kämpar för att effektiviseras och därmed ofta
minskar sysselsättningen.

Text: Ivar Sjögren för Staffanstorps Aktuellt