Rädda Barnen uppmärksammar Fältgruppens arbete

Rädda Barnens lokalförening i Staffanstorp-Hjärup har under många år uppmärksammat det förebyggande arbete, stöd och insatser som gjorts och görs i kommunen, bland annat av Fältgruppen i Staffanstorps kommun.

Under ledning av ordföranden Britt-Marie Johansson beslutade man därför även i år att skänka pengar till denna viktiga verksamhet. Pengarna ska kunna användas i Fältgruppens verksamhet och i deras möten med ungdomar, för att på så sätt om möjligt förverkliga deras drömmar och önskemål.

Fältgruppen vill samtidigt passa på att tacka Britt-Marie och Rädda Barnen, för deras betydelsefulla bidrag som hjälper till i arbetet med skapa gynnsamma uppväxtvillkor för ungdomarna i Staffanstorp.

Bidrag från Rädda barnen