Utbildningsfilmer för grannsamverkan

Samverkan mot brott

Nu lanserar organisationen Samverkan mot brott en rad utbildningsfilmer om hur man startar och genomför en fungerande grannsamverkan i sitt bostadsområde för att fler ska ansluta sig till konceptet.

– Filmerna, som tagits fram i nära samarbete med polisen, visar att det är ganska enkelt att komma igång och de ger också bra information om hur man kan skydda sin egendom och få en tryggare boendemiljö, säger Pia Lindström, SSF Stöldskyddsföreningen, talesman för Samverkan mot brott.

Se filmerna här >>

FAKTA

Samverkan mot brott är en organisation som gör insatser för att minska brotten och öka tryggheten i vardagslivet. Brå ingår i den nationella gruppen för grannsamverkan, tillsammans med Polisen, Stöldskyddsföreningen, försäkringsbolagen, SKL, SABO, HSB, Hyresgästföreningen och Villaägarnas Riksförbund. Gruppen arbetar med metodutveckling och informationsspridning runt konceptet Grannsamverkan.

Filmerna kan du se på svenska, engelska, arabiska och somaliska.