Antagande av detaljplanen för Åttevägen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-12-17 att anta:

Detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen. Syftet med planen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på nuvarande idrottsområdet intill Åttevägen i centrala Hjärup. Läs mer här