2015-02-04 Motion från Pierre Sjöström (S) om utarbetande av riktlinjer för kommunens konstnärliga utsmyckning

Ladda ner dokument