Krafttag mot stress och för välbefinnande

Staffanstorps kommun blir först i Skåne inom förskoleverksamhet att arbeta med metoder för att öka välbefinnande och minska stressen. Cirka 50 personal, 175 barn och 350 föräldrar på Borggårds förskola, Kyrkbyns förskola och fyra familjedaghem omfattas framöver av metodiken från den ideella föreningenDrömmen om det goda”.

Drömmen om det goda är en stillhets- och mindfulnessmetodik som utvecklats av den ideella föreningen Drömmen om det goda. Metodiken består av fyra övningsformer: stillhet, beröring, reflektion och långsam koncentrerad rörelse.

Margareta Rosenquist, speciallärare på Fjälkinge skola, ska undervisa Staffanstorps kommuns anställda  i Drömmen om det godas metoder.

Vi startar i vecka fyra med bland annat besök av föreningens generalsekreterare Marie Boris-Möller, jur. kand, DIHR samt förskolepedagog och skolledare Ann-Kristin Källström Sundgren, chef för förskolorna Armbandet och Kättsätter i Norrköping. Förskolorna är pionjärer inom projektet Drömmen om det goda. Ann-Kristin Källström Sundgrens arbete har backats upp av Norrköpings kommun och hon har flera gånger varit inbjuden att föreläsa i Riksdagen. Hennes förskolor erhöll 2014 QALIS priset som en bekräftelse på de höga nivå de uppnått vad gäller kvalitet i hela verksamheten.

Mer information finns på http://dreamofthegood.org/

FAKTA

Drömmen om det goda är en ideell förening, politiskt och religiöst oberoende, vars syfte är att ge barn, elever, lärare och rektorer metoder för att utveckla ett eget förhållningssätt för att hitta lugn och ro.

Föreningen utbildar lärare och rektorer och arbetar också direkt med barn/elever för att  ge dem effektiva lugn och ro-verktyg för att hantera vardagens stress. De lär också ut lugn och ro till föräldrar och andra vuxna i barnens/elevernas omgivning.

Visionen är trygga barn och unga med god självkänsla och förmåga till närvaro, som känner samhörighet med andra och har lugna vuxna till stöd, både i skolan och hemmet.

Genom att  sprida Drömmen om det goda – metodiken inom förskolan och skolan bidrar vi  till att uppfylla skollagens krav på en skolmiljö av trygghet och studiero.

Text:Helen Sundin, förskolechef