Minska risken för översvämning

Felkopplade ledningar är vanligt och kan få svåra konsekvenser. Därför är det viktigt att alla fastighetsägare kontrollerar att de har korrekta kopplingar av dag- och spillvatten.

Läs mer