Så här styrs kommunen från årsskiftet

En allians med fyra partier har kommit överens om att styra Staffanstorps kommun tillsammans de kommande fyra åren. Alliansen består av M, FP, C och KD och har en relativ majoritet i kommunfullmäktige, vilket betyder att ingen annan koalition är större. Alliansen har 20 av 41 mandat samt majoritet i alla nämnder och styrelser.

Mandatfördelningen fördelas enligt följande: Moderaterna har 14 mandat, Folkpartiet har 3, Centerpartiet har 2 och Kristdemokraterna 1 mandat. Socialdemokraterna har 11 mandat, Miljöpartiet har 3 och Vänsterpartiet har ett. Sverigedemokraterna har 5 mandat och SPI Välfärden har ett mandat.

Alliansen företräddes i sin överenskommelse av Christian Sonesson (M), Bo Polsten (FP), Yvonne Nilsson (C) och Magnus Lunderquist (KD).

Så här ser Staffanstorps kommuns ledning ut till och med 2018

Kommunstyrelsen

13 ordinarie ledamöter samt ersättare.

 • Christian Sonesson (M), ordf. Staffanstorp
 • Nino Vidovic (M), 1:e vice ordf. Staffanstorp
 • Pierre Sjöström (S), 2:e vice ordf. Hjärup

Kommunfullmäktige

41 ordinarie ledamöter samt ersättare.

 • Yvonne Nilsson (C), ordf. Staffanstorp
 • Tina Xhemajli ( – ), 1:e vice ordf. Staffanstorp
 • Björn Stigborg (S), 2:e vice ordf. Staffanstorp

Barn- & utbildningsnämnden

11 ordinarie ledamöter samt ersättare.

 • Nino Vidovic (M), ordf. Staffanstorp
 • Gisela Nilsson (FP), 1:e vice ordf. Hjärup
 • Laila Olsen (S), 2:e vice ordf. Staffanstorp

Socialnämnden

11 ordinarie ledamöter samt ersättare.

 1. Liliana Lindström (M), ordf. Staffanstorp
 2. Birgitta Heyle-Wiahl (FP), 1:e vice ordf. Staffanstorp
 3. Pia Jönsson (S), 2:e vice ordf. Hjärup

Kultur- & fritidsnämnden

11 ordinarie ledamöter samt ersättare.

 • Margareta Pauli (M), ordf. Staffanstorp
 • Magnus Lunderquist (KD), 1:e vice ordf. Staffanstorp
 • Richard Fridh (S), 2:e vice ordf. Staffanstorp

Miljö- & samhällsbyggnadsnämnden

11 ordinarie ledamöter samt ersättare.

 • Eric Tabich (M), ordf. Staffanstorp
 • Björn Larsson (C), 1:e vice ordf. Staffanstorp
 • Carina Dilton (S), 2:e vice ordf. Hjärup

Tekniska nämnden

11 ordinarie ledamöter samt ersättare.

 • Pierre Lindberg (M), ordf. Staffanstorp
 • Anders Olsson (C), 1:e vice ordf. Staffanstorp
 • Werner Unger (S), 2:e vice ordf. Staffanstorp

Kommunala bolaget Staffanstorps Centrum AB

5 ledamöter samt suppleanter. Kommunägda Staffanstorps Centrum AB äger och förvaltar bolagen Staffanstorps Energi AB, Staffanstorps Fibernät AB samt Staffanstorps kommunfastigheter AB.

Vid årsstämman 7 april föreslås Staffan Linde (M) som ny tillträdande ordförande medan Pierre Sjöström (S), föreslås bli omvald som vice ordförande.

Visste du detta om dina kommunalråd?

Christian Sonesson och Pierre Sjöström Foto & licens: Ivar Sjögren

Christian Sonesson (M)

Gift, ett barn. Debuterade som 18-åring i kommunfullmäktige. Har läst statsvetenskap, historia och samhällsgeografi på Lunds universitet, franska på universitetet i Frankrike samt fastighetsmäklareprogrammet på Malmö högskola. Utsågs till kommunalråd 2011 och valdes till kommunstyrelsens ordförande i januari 2013. Gillar fotboll, favoritlaget är MFF, tillbringar gärna fritiden både på Österlen och i egna trädgården i Staffanstorp.

Pierre Sjöström (S)

Utbildade sig till socionom inom offentlig ekonomi (examen 1984) och är tjänstledig från sin tjänst som avdelningschef på Lunds kommuns ekonomiavdelning. Bor i Hjärup med sambo. Två utflugna vuxna barn. Politiskt aktiv sedan 1984. Utsågs till kommunalråd i opposition i februari 2013. Gillar resor, mat och socialt umgänge. Född i Belgien och pratar flytande franska.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt