Ny organisation för överförmyndare

En ny organisation gör att det nu är lättare för enskilda medborgare att ta kontakt med överförmyndaren. 

De fyra samarbetskommunerna Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge och Lomma har sedan årsskiftet gemensam handläggning av sina överförmyndarärenden.
Den nya organisationen ska öka rättssäkerheten, minska sårbarheten
i verksamheten och göra det enklare för enskilda att ta kontakt med myndigheten.
Varje kommun har fortfarande en politiskt tillsatt överförmyndare
eller, som i Lommas fall, en överförmyndarnämnd.

– Den politiska organisationen ser precis likadan ut nu som förut. Skillnaden är att de som tidigare varit ensamma överförmyndare
inte längre behöver handlägga alla ärenden på egen hand, säger överförmyndarhandläggare Mia Bengtsson som tillsammans med sin kollega Kristina Larsson är stationerade i Lomma.

184 ärenden i fjor

I Staffanstorps kommun hanterades förra året 184 överförmyndarärenden.
Överförmyndaren har nu fått avlastning i den nya organisationen.

– Vi är fem handläggare varav två jobbar heltid, säger Mia Bengtsson. Vissa beslut får vi dock inte lov att ta, utan de ligger kvar hos överförmyndaren.

Översyn över gode män

Ibland kan en person vara förhindrad att själv ta hand om eller tillvarata sina intressen. Vid sjukdom, psykisk störning eller liknande förhållanden kan tingsrätten utse en god man till den enskilde. Om personen är ur
stånd att vårda sig själv och sin egendom kan förvaltare utses.
De viktigaste uppgifterna för en överförmyndare är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare så att de sköter sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

Överförmyndaren ska helt enkelt se till så att personer som inte kan ta hand om sig själva inte förlorar sin egendom.

Kontakt

Så här når du överförmyndaren: overformyndaren@lomma.se, eller 040-641 10 00. Öppettider: måndag, onsdag, torsdag kl. 8-16.30. tisdagar
kl. 8-18 och fredagar kl. 8-15.
Besöksadress är Hamngatan 3, 234 81 Lomma. Besök efter
överenskommelse.

Text:Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt