Medborgardialog 4 mars i Staffanstorp och 10 mars i Hjärup

Medborgardialog

Staffanstorps kommun bjuder tillsammans med Polisen i Staffanstorp in till medborgardialog. 

Medborgardialogen kan definieras som en framtidsdiskussion där möjligheter och tänkbara tillvägagångssätt gemensamt kommer lyftas. Genom att utveckla olika sätt och metoder strävar vi efter att driva kommunen i rätt riktning när det gäller kommuninvånarnas upplevda och faktiska trygghet och säkerhet.

Vi vill med hjälp av medborgardialogsmöten ge invånarna i kommunen möjlighet att identifiera de insatser och behov som önskas prioriteras från polis och kommun. Förhoppningsvis kan träffarna leda till att önskemål synliggörs.

Medverkande: Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande, Patrik Runesson, analysstrateg säker och trygg kommun samt Carina Roth, stationschef polisen i Staffanstorp med flera.

Datum: onsdag den 4 mars
Tid: kl. 18.30-20.30
Plats: Rådhuset, Torget 1, Staffanstorp.
Anmälan: senast 3 mars till patrik.runesson@staffanstorp.se

Datum: tisdag den 10 mars
Tid: kl. 18.30-20.30
Plats: Forum Hjärup, Hjärupslundsskolan, Ämnesvägen 2, Hjärup.
Anmälan: senast 9 mars till patrik.runesson@staffanstorp.se

Välkomna!