Ledningsrenovering i Författarbyn

Staffanstorps kommuns VA-verk utför ledningsrenovering av vatten och avloppsledningsnätet i Författarbyn i Staffanstorp. Renoveringen kommer att utföras i flera etapper. Andra etappen i renoveringen kommer att påbörjas i början av mars 2015 och beräknas vara slutförd i november 2015.

Vad kommer att utföras i projektet?

Vatten-, spill och dagvattenledningar på huvudledningarna kommer att bytas ut, nya servisanslutningar vid tomtgränsen av vatten-, spill och dag kommer att utföras.

I etapp 2 kommer hela gatubredden att få ny grov asfalt i samband med VA-arbetet, efter ca ett år när marken har satt sig kommer gatorna att asfalteras med en toppbeläggning.

Följande gator berörs av arbetet i etapp 2

Arbetet kommer att utföras på Lagerlöfs väg med start vid Lenngrens väg och avslutas vid Norra Lundavägen. De korsande vägarna längs Lagerlöfs väg kommer att beröras en bit in på respektive väg.

Veckobrev kommer att delas ut till berörda fastighetsägare.
Entreprenör för arbetet är VA-gruppen AB.

Vattenleverans kan ha ofarlig missfärgning

Vid omkopplingsarbeten på vattenledningsnätet måste vattnet stängas av, i samband med detta kan vattnet få en kortvarig och ofarlig missfärgning. Undvik om möjligt att tvätta vittvätt direkt efter omkopplingen. VA-verket meddelar i förväg när vattnet kommer att stängas av.

Vi hoppas på ett bra sammarbete mellan entreprenören och de boende, fastighetsägare, näringsidkare och att det inte uppstår några större problem under byggtiden, lite framkomlighetsproblem kommer att inträffa men entreprenören är behjälplig vid t.ex sophämtning med att flytta ut kärlen till sopbilen.

Frågor angående projektet kan ställas till VA-ingenjör Stefan Lundström 046-25 12 67 eller till entreprenören VA-gruppen AB, platschef Bengt Malmgren 0705- 45 49 03.