Renspolning av vattenledningsnätet i Staffanstorp

På uppdrag av Staffanstorps kommun kommer Pollex AB under mars till maj 2015 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Staffanstorps tätort. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.

Arbetet utförs på vattenledningsnätet norr om Malmövägen.           Måndagen den 9 mars börjar vi spolningen vid korsningen Listervägen/Oxievägen/Baravägen och fortsätter österut mot Vesumsvägen. Berörda fastigheter i etapp ett se du här.

Karta över hela arbetsområdet hittar du här.

Här kan du också läsa mer om arbetet och hur det utförs.

För ytterligare information kontakta Pollex AB
Göran Bengtsson 0705-98 30 59