Utställning av detaljplan för området Pihlängen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-02-25 att ställa ut detaljplanen för Stora Uppåkra 2:14 m fl, Pihlängen. Utställning pågår 2015-03-13 — 2015-04-10. Den som har synpunkter på detaljplanen kan skicka in dessa skriftligt till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Staffanstorps kommun, 245 80 Staffanstorp, eller till stadsbyggnad@staffanstorp.se.

Läs mer