Grannsamverkan mot brott, ”Etapp 4″

Samverkan mot brott

Det är dags att fortsätta utveckla grannsamverkan i Staffanstorps kommun. Måndag den 23 mars bjuder Staffanstorp kommun, tillsammans med Polisen i Staffanstorp, in till Grannsamverkan mot brott, etapp 4.

Det är dags att fortsätta utveckla grannsamverkan i Staffanstorps kommun. Måndag den 23 mars bjuder Staffanstorp kommun, Det kommer ske en uppföljning av vad som har hänt sedan förra mötet, få en övergripande bild över eventuella svårigheter ni stött på sedan vi sist träffades och hur långt man kommit i arbetet i sina respektive bostadsområden.

Vi stämmer av hur vi tillsammans kan gå vidare för att förhindra brott och vilket eventuellt stöd som behövs för att utveckla arbetet.

Även säsongsaktuella sätt och metoder kommer lyftas fram, för att förhindra brott under vår- och sommarhalvåret.

Vår förhoppning är att arbetet med ”Grannsamverkan mot brott” på sikt ska resultera i en utvecklad förståelse kring önskemål och behov som kan leda till att kommuninvånarna i känner en ökad trygghet och säkerhet i samhället.

Datum: måndagen den 23 mars

Tid: kl. 18-20

Plats: Rådhuset Staffanstorp, Torget 1.

Anmälan: senast den 20 mars till patrik.runesson@staffanstorp.se

Medverkande: Carina Roth, stationschef polisen i Staffanstorp, Patrik Runesson, analysstrateg säker och trygg kommun, Michael Marklund, säkerhetschef, Paul Abrahamsson, områdeschef Örestads bevakning samt företrädare för försäkringsbolag med flera.

Välkomna!