Granskning för en av detaljplanerna som berör 4-spårsutbyggnaden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-02-25 att sända ut detaljplan för del av Hjärup 4:159 med flera på granskning.

Mer kan ni läsa här