Ny medborgarundersökning på gång!

Medborgare Foto och licens:SCB

Den 18 mars skickades  en enkät ut till 1 200 av Staffanstorps kommuns invånare. Undersökningen är beställd av kommunen och genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB).  Syftet med undersökningen är att få en bra bild av vad medborgarna tycker om kommunen och dess verksamheter.

Ta chansen att göra din röst hörd om du är en av de 1200 utvalda som får enkäten i brevlådan.

Samma undersökning genomförs samtidigt i 60 av Sveriges kommuner och vi får därigenom möjlighet att jämföra oss med andra. Detta är sjunde gången som Staffanstorps kommun deltar i medborgarundersökningen.

Resultatet av undersökningen beräknas vara klart i slutet av sommaren och utgör ett viktigt underlag i kommunens strävan att ständigt förbättra verksamheter och service. För att få ett tillförlitligt resultat är vi mycket angelägna om att så många som möjligt besvarar enkäten. Undersökningen är helt anonym.

Har du frågor om undersökningen?

Kontakta Gustav Blohm  046-287 17 08