Renspolning av vattenledningsnätet

Måndagen den 23 mars fortsätter renspolningen av vattenledningsnätet i ett nytt område, som vi kallar etapp 3.

Berörda fastigheter i etapp 3 se du här.

Karta över hela arbetsområdet hittar du här.

Mer information om renspolningen finns också att läsa om i tidigare inlägg.

För ytterligare information kontakta Pollex AB

Göran Bengtsson 0705-98 30 59