Akut vattenläcka på Rudolf Bååths väg i Staffanstorp

Bringare med isvatten Foto Lars Owesson Sydvatten

Just nu måndagen den 23 mars har det inträffat en akut vattenläcka på Ruldof Bååths väg i Staffanstorp. De flesta fastigheterna på gatan är berörda av läckan och utan vatten.

Arbetet med lagning av läckan pågår för fullt och förhoppningen är att läckan lagas under dagen.

När vattnet släpps på igen

Det kan finnas luft i ledningarna efter lagningen. Därför råder vi er att öppna kranen försiktigt. Det kan även förekomma brunt vatten. Låt kranen rinna länge för användning. Vattnet är inte farligt att dricka. Spola länge före tvätt av ljus kläder.

Har ni frågor hör av er till PEAB AB
Anders Håkansson 0733-76 38 42