Trafikverket ställer ut järnvägsplan för Flackarp-Arlöv

Pågatåg Hjärup. Foto: Lisbeth Svensson

Flackarp-Arlöv, fyra spår – det är namnet på det projekt som ska bygga ut åtta kilometer av Södra stambanan till fyra spår. Projektet är efterlängtat, eftersom sträckan länge varit en flaskhals i det svenska järnvägsnätet och Trafikverket ställer nu ut järnvägsplanen samt håller samråd för projektets yt- och grundvattenpåverkan.

Gransknings- och samrådstid

23 mars-26 april 2015.

Handlingarna finns tillgängliga under granskningstiden för genomläsning på biblioteket i Hjärup, Ämnesvägen 2B.

Handlingar finns även publicerade på projektets webbsida, www.trafikverket.se/flackarp-arlov, under ”dokument” från och med 23 mars. Här kan du även läsa mer om hur du kan inkomma med synpunkter med mera.

Publik utställning

Förutom möjlighet att läsa handlingarna kommer det även finnas en utställning på projektkontoret under gransknings- och samrådstiden på Alnarpsvägen 54 i Åkarp.

Öppettider: tisdagar 9-15, torsdagar 18-20 (ej skärtorsdagen).

Fakta

Sträckan från Flackarp, söder om Lund, till Arlöv, norr om Malmö, är åtta kilometer lång. Järnvägen passerar här genom två kommuner och tre orter med lokalstationer. Det är Hjärup i Staffanstorps kommun, samt Åkarp och Arlöv i Burlövs kommun.

Idag kör cirka 460 tåg här varje dygn, varav cirka 80 är godståg. År 2030 räknar vi med att antalet tåg har ökat till 645 stycken, varav 100 godståg. För detta behövs fyra spår.

Järnvägen kommer att grävas ner på cirka fem kilometer av sträckan, för att minska bullerstörningen från tågtrafiken till omgivningen. Sänkningen blir fyra meter genom Hjärup och sex meter genom Åkarp. Spåren kommer även fortsättningsvis att gå genom Arlöv i markplan.