Vatten- och avloppsarbete i Staffanstorp

VA-verket utför renoveringsarbete på vatten- och avloppsledningarna på Domarringen och Domsagovägen i Staffanstorp. Arbetet påbörjas vecka 15 och kommer att pågå fram till vecka 22.

Berörda fastigheter är informerade via brev.

Arbetet utförs i samarbete med PEAB Sverige AB.
Har du några frågor kontakta Clas Svensson 0733-37 49 53.