Fri tillgång till talböcker

Alla elever och personal i Staffanstorps kommun har fri tillgång till inlästa läromedel. Vuxna såväl som barn med läsnedsättning kan också få tillgång till skönlitteratur som talböcker.

Talböckerna kan fritt laddas hem till datorer, lärplattor och smartphones. Webbplatserna där talböckerna kan hämtas heter Inläsningstjänst och Legimus.

På torsdagen den 9 april kom ett 20-tal föräldrar till en workshop och föreläsning i Rådhuset för att få veta mera.

– Det finns olika metoder för att ta hem talböckerna. I en dator behövs ett läsprogram, medan man i en lärplatta eller en smartphone tar hem appar. Det finns en app för Inläsningstjänst och en för Legimus, berättar utvecklingspedagogerna Anne Liljeberg och Maria Heimar från Digiteket i Staffanstorps kommun. Många elever har behov av talböcker, för en elev med dyslexi är det ett måste med upplästa läromedel och studiematerial.

– Vi har tidigare haft en workshop på Hjärups bibliotek och intresset är jättestort. Vi kommer att genomföra fler workshops och åker även gärna ut till skolorna och visar lärarna hur detta fungerar så att de kan förmedla kunskapen vidare.

Lag om fria talböcker

Läsnedsättning betyder att man av olika skäl har svårt att läsa tryckt text. Alla som har svårighet att läsa tryckt text har rätt till talböcker, enligt tryckfrihetsförordningens 17:e paragraf. Alla ska ha en likvärdig möjlighet att ta till sig kunskap och information. Att lagen efterlevs garanteras av myndigheten MTM (Myndigheten för tillgängliga medier).

– Sex till nio procent av Sveriges befolkning har dyslexi, men hela 25-30 procent har någon form av läsnedsättning som kan bero på många olika faktorer. Att erbjuda gratis litteratur i form av talböcker är unikt. Vi känner bara till två länder i världen som gör detta, Storbritannien och Sverige, berättar Anne Liljeberg och Maria Heimer

Fakta: Så laddar du hem

För att kunna ladda ner talböckerna behövs inloggningsuppgifter.
Inläsningstjänst är en betaltjänst som Staffanstorps kommun valt att satsa på och det är grundskolan i Staffanstorps kommun som har tillgång till denna tjänst. Tillgång ges via Digiteket, sin skola och lärare. Webbtjänsten är en bokkatalog på nätet med cirka 10 000 läromedel inlästa. De läromedel som inte finns inlästa läses in om de inte är över fem år gamla.

Legimus är en webbaserad bokkatalog för skönlitteratur. Personal på skolbibliotek eller biblioteken i Staffanstorp eller Hjärup hjälper till med inloggningsuppgifter och information kring hur tjänsten fungerar. Vårdnadshavarens underskrift krävs för den som är under 18 år.

Mer info ges här: www.inlasningstjanst.se, www.legimus.se eller på Digiteket i Staffanstorps kommun.

Maila dina frågor till anne.liljeberg@staffanstorp.se eller maria.heimer@staffanstorp.se

Maria Heimer och Anne Liljeberg, utvecklingspedagoger vid Digiteket i
Staffanstorp, ger workshops för att visa föräldrar och elever hur de får tillgång till talböcker, både kurslitteratur och skönlitteratur.
Text: Ivar Sjögren Daisy Engström Foto: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt